Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:2 Torsdag 2019-09-26 kl. 09:00

Torsdag 2019-09-26 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2
Datum och tid: 2019-09-26 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. EU:s anslutning till Europakonventionen
Skriftlig information
Föredragande: KÖ

5. Rådsslutsatser om EU:s stadga om de grundläggande
rättigheterna
Skriftlig information
Föredragande: KÖ

6. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Beredning
Prop. 2019/20:1 och ev. motioner
Redog. 2018/19:RS1
Föredragande: LW

7. Riksdagens ombudsmän (JO)
Frågan om utskottsinitiativ
Föredragande: JFG

8. Ett modernt public service nära publiken villkor 2020-2025
Fråga om yttrande till kulturutskottet
Motioner
Föredragande: KÖ

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
2. Checklista från Venedigkommissionen (endast elektroniskt)
3. KansliPM
4. Underlag från Justitiedepartementet
(delas delvis vid sammanträdet)
5. Underlag från Arbetsmarknadsdepartementet
6-7. KansliPM
8. KansliPM och motioner