Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:23 Torsdag 2020-01-23 kl. 09:00

Torsdag 2020-01-23 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23
Datum och tid: 2020-01-23 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Uppföljning av första riksmötet

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Se särskild föredragningslista