Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:24 Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:24
Datum och tid: 2020-01-28 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Säkerhetsrutiner
Information
Företrädare för Riksdagsförvaltningens säkerhetsenhet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Hemlig dataavläsning
Fråga om yttrande till justitieutskottet
Prop. 2019/20:64 och motion
Beredning
Föredragande: JJ

5. Granskning av regeringen

6. Rutiner för beredning av EU-ärenden
Föredragande: AW

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


2. Protokoll
4. KansliPM och motion
5. Se särskild föredragningslista