Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:25 Torsdag 2020-01-30 kl. 09:00

Torsdag 2020-01-30 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25
Datum och tid: 2020-01-30 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2019/20:842
av Betty Malmberg (M) yrkande 3 från skatteutskottet
Föredragande: JJ

5. Riksrevisionens ledningsstruktur (KU6)
Fortsatt beredning
Framst. 2019/20:RS5 och motion
Föredragande: KD

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
2. Agenda
3. KansliPM
4. KansliPM och motion
5. Utkast