Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:26 Tisdag 2020-02-04 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:26
Datum och tid: 2020-02-04 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Hemlig dataavläsning
Fråga om yttrande till justitieutskottet
Prop. 2019/20:64 och motion
Fortsatt beredning
Föredragande: JJ

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Se särskild föredragningslista