Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:27 Torsdag 2020-02-06 kl. 09:00

Torsdag 2020-02-06 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:27
Datum och tid: 2020-02-06 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Hemlig dataavläsning
Fråga om yttrande till justitieutskottet
Justering
Prop. 2019/20:64 och motion
Föredragande: JJ

5. Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och
riksrevisionsdirektören (KU8)

Fråga om att inhämta yttrande från Lagrådet
Beslut
Framst. 2019/20:RS7
Föredragande: MN

6. Utrikes resor
Beslut
Föredragande: ACB, JD

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
2-3. KansliPM
4. Förslag
5-6. KansliPM
7. Se särskild föredragningslista