Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:28 Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:28
Datum och tid: 2020-02-11 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Information
Rådets ordförande Ingemar Nilsson

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Riksrevisionens ledningsstruktur (KU6)
Justering
Framst. 2019/20:RS5 och motion
Föredragande: KD

5. Riksdagen arbetsformer (KU9)
Beredning
Föredragande: JJ

6. Kommissionens arbetsprogram för 2020 och kommissionens
meddelande om konferensen om Europas framtid

Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning
Föredragande: KÖ

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


2. Protokoll
4. Förslag delas under fredagen
5-6. KansliPM
7. Se särskild föredragningslista