Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:29 Torsdag 2020-02-13 kl. 09:00

Torsdag 2020-02-13 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:29
Datum och tid: 2020-02-13 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
2. - Program
- Utkast till ärendeplan (delas vid sammanträdet)
- Utkast till sammanträdesplan (delas vid sammanträdet)
3. KansliPM
4. Se särskild föredragningslista