Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:3 Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3
Datum och tid: 2019-10-08 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statsrådet Hans Dahlgren med medarbetare
vid Statsrådsberedningen

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Ett modernt public service nära
publiken
villkor 2020-2025 (KU2y)
Fråga om yttrande till kulturutskottet
Justering
Prop. 2018/19:136 och motioner
Föredragande: KÖ

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Underlag från RK
2. Protokoll
3.PM från UD
4. KansliPM
5. Förslag
6. Se särskild föredragningslista