Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:31 Torsdag 2020-02-20 kl. 09:00

Torsdag 2020-02-20 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:31
Datum och tid: 2020-02-20 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Kommissionens arbetsprogram för 2020 och kommissionens
meddelande om konferensen om Europas framtid (KU6y)

Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Justering
Föredragande: KÖ

5. Riksdagen arbetsformer (KU9)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JJ

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Förslag
5. Utkast, kansliPM och motioner
6. Se särskild föredragningslista