Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:4 Torsdag 2019-10-10 kl. 09:00

Torsdag 2019-10-10 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4
Datum och tid: 2019-10-10 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Riksdagens ombudsmän (JO)
Information
Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning
Fråga om utskottsinitiativ
Fortsatt beredning
Föredragande: JFG

2. Anmälningar

3. Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: LW

4. Höständringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:2 och motion
Föredragande: LW

5. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fråga om att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig
Beslut
Prop. 2019/20:1 och motioner
Redog. 2018/19:RS1
Föredragande: LW

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträdeBilagor


1. KansliPM
3-4. KansliPM och motioner
5. KansliPM
6. Se särskild föredragningslista