Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:49 Tisdag 2020-05-12 kl. 10:30

Tisdag 2020-05-12 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:49
Datum och tid: 2020-05-12 10:30
Plats: RÖ5-37

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och
riksrevisionsdirektören (KU8)
Fortsatt beredning
Framst. 2019/20:RS7
Föredragande: KD

5. Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet
under 2019, m.m. (KU18)
Beredning
Skr. 2019/20:103 och motioner
Föredragande: ACB

6. Indelning i utgiftsområden (KU19)
Beredning
Prop. 2019/20:100
Föredragande: LW

7. Valfrågor (KU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: LW

8. Riksrevisionens rapport om valförfarandet (KU23)
Beredning
Skr. 2019/20:141 och motion
Föredragande: LW

9. Forskning & framtid
Beslut
Föredragande: JD

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3-4. KansliPM
5. KansliPM och motioner
6. KansliPM
7. KansliPM och motioner
8. KansliPM och motion
9. KansliPM, utkast till rapport