Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:5 Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5
Datum och tid: 2019-10-15 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Erfarenheter från 2019 års val till Europaparlamentet m.m.
Information
Företrädare från Valmyndigheten

2. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Information
Rådets ordförande Ingemar Nilsson kommer kl. 11.20

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. EU-bevakning

6. En ny beteckning för kommuner på regional nivå och
vissa frågor om regionindelning (KU3)

Beredning
Prop. 2018/19:162 och motion
Föredragande: ACB

7. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Redog. 2018/19:RS1
Föredragande: LW

8. Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Fråga om yttrande till finansutskottet
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: LW

9. Kamerabevakning i brottsbekämpningen ett
enklare förfarande

Fråga om yttrande till justitieutskottet
Prop. 2018/19:147 och motion
Föredragande: JFG

10. Riksdagens ombudsmän (JO)
Frågan om utskottsinitiativ
Fortsatt beredning
Föredragande: JFG

11. Uppföljning och utvärdering
Förslag
Föredragande: JD

12. Granskning av regeringen

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde

Bilagor


1. KansliPM och rapport
3. Protokoll
5. KansliPM
6. Utkast och motion
7. Utkast och motioner
8. Utkast
9. Utkast och motion (delas elektroniskt under fredagen)
10-11. KansliPM
12. Se särskild föredragningslista