Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:51 Tisdag 2020-06-02 kl. 11:00

Tisdag 2020-06-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:51
Datum och tid: 2020-06-02 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. EU-bevakning

3. Planerade ärenden
Information

4. Granskning av regeringen

5. Deltagande på distans
Fråga om utskottsinitiativ
Föredragande: KÖ

6. Justering av protokoll

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Prel sammanträdestider
2-3. KansliPM
4. Se särskild föredragningslista
5. KansliPM (delas elektroniskt under fredagen)
6. Protokoll