Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:52 Torsdag 2020-06-04 kl. 09:05

Torsdag 2020-06-04 kl. 09:05

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:52


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:52
Datum och tid: 2020-06-04 09:05
Plats: Förstakammarsalen

1. Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och
riksrevisionsdirektören (KU8)
Justering
Framst. 2019/20:RS7
Föredragande: KD

2. Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under
2019, m.m (KU18)
Justering
Skr. 2019/20:103 och motioner
Föredragande: ACB

3. Indelning i utgiftsområden (KU19)
Justering
Prop. 2019/20:100 punkterna 2–4
Föredragande: LW

4. Valfrågor (KU12)
Justering
Motioner
Föredragande: LW

5. Riksrevisionens rapport om valförfarandet (KU23)
Justering
Skr. 2019/20:141 och motion
Föredragande: LW

Bilagor


1-5. Förslag