Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:53 Torsdag 2020-06-04 kl. 10:30

Torsdag 2020-06-04 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:53


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:53
Datum och tid: 2020-06-04 10:30
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Deltagande på distans
Fråga om utskottsinitiativ
Föredragande: KÖ

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde

Bilagor


2. KansliPM (delas under onsdagen)