Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:54 Tisdag 2020-06-09 kl. 10:50

Tisdag 2020-06-09 kl. 10:50

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:54


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:54
Datum och tid: 2020-06-09 10:50
Plats: Förstakammarsalen

1. Deltagande på distans vid sammanträden i utskotten
och EU-nämnden (KU16)
Fråga om utskottsinitiativ
Justering
Föredragande: KÖ

Bilagor


1. Förslag