Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:55 Tisdag 2020-06-09 kl. 11:00

Tisdag 2020-06-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:55


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:55
Datum och tid: 2020-06-09 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Riksrevisionen
Information
Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Ändring av namn på nämnd och vissa rättelser
Fråga om utskottsinitiativ
Föredragande: KD

5. Forskning och framtid
Föredragande: SH

6. Granskning av regeringen

7. Justering av protokoll

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


2. - Utkast till ärendeplan delas på sammanträdet
- Inkomna skrivelser
3-5 KansliPM
6. Se särskild föredragningslista
7. Protokoll