Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:58 Måndag 2020-09-07 kl. 10:00

Måndag 2020-09-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:58


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:58
Datum och tid: 2020-09-07 10:00
Plats: RÖ7-08

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Anmälningar

3. En moderniserad radio- och tv-lag (KU3)
Beredning
Prop. 2019/20:168 och motioner
Föredragande: KÖ

4. Forskning och framtid
Föredragande: JD

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


3. KansliPM och motioner
4. KansliPM
5. Se särskild föredragningslista