Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:7 Torsdag 2019-10-24 kl. 09:00

Torsdag 2019-10-24 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:7
Datum och tid: 2019-10-24 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Arbetet i frågor som rör Kina
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skriv. 2019/20:18 och motioner
Föredragande: KÖ

3. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Redog. 2018/19:RS1
Föredragande: LW

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


1. - Yrkandesammanställning och PM om utfallet av AMT 2019
- Program
2. KansliPM och motioner
3. Utkast och kansliPM
4. Se särskild föredragningslista