Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:10 Fredag 2020-10-23 kl. 09:00

Fredag 2020-10-23 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10
Datum och tid: 2020-10-23 09:00
Plats: Andrakammarsalen

1. Granskning av regeringen

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista