Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-10-22 kl. 09:00

Torsdag 2020-10-22 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9
Datum och tid: 2020-10-22 09:00
Plats: RÖ7-08

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Information av riksdagsdirektören m.fl.
Fortsatt beredning
Prop. 2020/21:1 och motioner
Redog. 2019/20:RS1
Föredragande: LW

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. EU-bevakning

6. Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet
enligt utlänningsdatalagen (KU2y)

Fråga om yttrande till socialförsäkringsutskottet
Justering
Prop. 2020/21:5 och motion
Föredragande: MR

7. Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: LW

8. Sveriges genomförande av Agenda 2030
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:188 och motioner
Föredragande: KÖ

9. Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning
eller lagring av uppgifter (KU9)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:201
Föredragande: JJ

10. Uppföljning av riksdagens arbete under coronapandemin
Fråga om utskottsinitiativ
Beredning
Föredragande: JJ

11. Sekretess för uppgifter om statliga
tjänstepensionsförmåner (KU8)
Beredning
Prop. 2020/21:15
Föredragande: ACB

12. Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU2)
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:75
Redog. 2019/20:RS4
Föredragande: JD

13. Granskning av regeringen

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde

Bilagor


2. Se tidigare delat material
3. Protokoll
4. Yrkandesammanställning och PM om utfallet av AMT 2020 (delas vid sammanträdet)
5. KansliPM
6. Förslag
7. Utkast
8. KansliPM och motioner
9. Utkast
10-11. KansliPM
12. Utkast och kansliPM
13. Se särskild föredragningslista