Konstitutionsutskottets sammanträde Fredag 2008-05-09 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:36

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2007/08:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:36
Datum och tid: 09:00
Plats: Andrakammarsalen

Föredragningslista

1. Offentlig utfrågning med statsminister Fredrik Reinfeldt
- granskningsärende 14 m.fl. - Försäljning av vissa statliga bolag
- granskningsärende 25 - Statsminister Reinfeldts ansvar för krishanteringen i Statsrådsberedningen
- granskningsärende 29 - Upphandling av ett rekryteringsföretag för rekrytering av en generaldirektör för Banverket

Bilagor


1. Plan över utfrågningen
2. Utskrift av utfrågningen med näringsminister Maud Olofsson
sänds ut under onsdagen
3. Utskrift av utfrågningen med statsrådet Mats Odell sänds ut
under torsdagen
4. Ytterligare material i granskningsärende 25 kan komma att delas under torsdagen