Konstitutionsutskottets sammanträde Måndag 2006-04-24 kl. 10:15

Utskottsmöte 2005/06:41

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:41

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:41
Datum och tid: 10:15
Plats: Steningevik konferens Märsta, med fortsättning tisdag den 25 april 2006

Föredragningslista

1. Genomgång av vårens granskningsärenden enligt bifogad lista

Bilagor


1. Lista
- tidigare utsänt material (ledamöterna medför handlingarna)
- sammanträdesplan
- ojusterade och ej korrigerade utskrifter från utfrågningarna den 4 april och 19 april