Konstitutionsutskottets sammanträde Onsdag 2006-04-19 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:39

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:39
Datum och tid: 09:00
Plats: Andrakammarsalen RÖ 5

Föredragningslista

1. Kl. 9.00 Offentlig utfrågning med försvarsminister Leni Björklund

Granskningsärende 2005/06:37 Regeringens rutiner för beslut om militära övningar

Granskningsärende 2005/06:7 Regeringens hantering av avtal med tjeckiska staten om flygplan

Utfrågningen kan även komma att gälla granskningsärende 2005/06:14
Försvarsministerns handläggning av svenskt deltagande i projektet ”Neuron”

2. Kl. 10.00 Offentlig utfrågning med statsminister Göran Persson

Granskningsärende 2005/06:22 Regeringens samarbete i det s.k. kriget mot terrorismen

Granskningsärende 2005/06:38
Regeringens uppfyllande av de krav som riksdagsordningen ställer för att undvika anhopning vid lämnande av propositioner

Granskningsärende 2005/06:1
7 Regeringens utövande av utnämningsmakten vad gäller generaldirektörs- och ambassadörsposter

Granskningsärende 2005/06:42
Statsminister Göran Perssons agerande vid tillsättning eller omförordnande av höga tjänster

Granskningsärende 2004/05:6
Statsminister Göran Perssons agerande i samband med utnämning

Bilagor


1. Tidigare utsänt material