Konstitutionsutskottets sammanträde Onsdag 2009-04-01 kl. 08:00

Utskottsmöte 2008/09:32

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:32
Datum och tid: 08:00
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

1. Offentlig utfrågning med statsrådet Lars Leijonborg
Granskningsärende 23 - Regeringens hantering av forskningsmedel

Bilagor


Tidigare utsänt material