Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. KU12 Förändrad länsindelning m.m.
(föredr ML) justering

2. Aktuella EU-frågor
Statssekreteraren Dan Eliasson, departementsrådet Henrik Jermsten, kanslirådet Maria Hellberg och kanslirådet Carina Bring från Justitiedepartementet kommer kl. 11.15.

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. KU13 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
(föredr. IM) fortsatt beredning
Riksdagens ombudsmän och ställföreträdande ombudsmän samt kanslichefen kommer kl. 12.00.

Bilagor


1. förslag till betänkande
2. tre PM
3. protokoll
4. skrivelse från Journalistförbundet
5. tidigare utsänt material