Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-29 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. KU13 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
(föredr. IM) justering

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Granskning av regeringen

Bilagor


1. förslag till betänkande
2. protokoll
3. lista över inkomna skrivelser
4. se särskild föredragningslista