Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2006-01-31 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. KU15 Författningsfrågor
(föredr. LS) justering

4. KU16 Säkerhetsskydd m.m.
(föredr. GL) justering

5. KU25 Regional demokrati
(föredr. ML) fortsatt beredning, ev. justering

6. KU14 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, m.m.
(föredr. ML) fortsatt beredning

7. KU7 Statlig förvaltning, m.m.
(föredr. GL) beredning

8. KU18 Trossamfund m.m.
(föredr. LS) beredning

9. Europadagen

10. Granskning av regeringen

11. Övriga ärenden


Bilagor


1. Protokoll
3-5. Förslag till betänkanden
6-8. Utkast
9. Tidigare utsänd PM
10. Se särskild föredragningslista