Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-14 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24
Datum och tid: 08:00
Plats: Andrakammarsalen RÖ 5

Föredragningslista

1. Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien - ärende 5
(föredr. PN)

Offentliga utfrågningar

Kl. 8.00 - 9.30 Statsrådet Carin Jämtin
Kl. 10.00 - 11.30 Försvarsminister Leni Björklund


Bilagor