Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-21 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:32

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:32
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Statsminister Göran Perssons agerande i samband med utnämning-ärende 6
(föredr.ÅM) fortsatt beredning

4. Försvarsministerns handläggning av svenskt deltagande i projektet "Neuron"-ärende 14
(föredr.LS) fortsatt beredning

5. Statsrådet Barbro Holmbergs ansvar för myndighetskulturen inom Migrationsverket-ärende 34
(föredr. JE) fortsatt beredning

6. Fortsatt överblick

7. Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien-ärende 5
(föredr. PN) fortsatt beredning

8. Regeringens ansvar gällande lagen om straff för terroristbrott vad gäller samröre med USA:s aktioner i Irak-ärende 28
(föredr. LS) fortsatt beredning

Bilagor


1. Protokoll
3. Delas under måndagen
4-6. KansliPM
7. Recit
KansliPM delas under måndagen
8. Tidigare utdelat material