Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-28 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens samarbete i det s.k. kriget mot terrorismen
- ärende 22 fortsatt beredning
( föredr. ML )

4. Socialtjänstminister Morgan Johanssons agerande vid misstänkt vanvård av asylsökande barn
- ärende 26 fortsatt beredning
(föredr. ML)

5. Tillkallande av en nationell samordnare för asylsökande barn med svåra stressreaktioner
- ärende 8 fortsatt beredning
(föredr. ML)

6. FN-sanktioner mot en svensk medborgare - ärende 40
(föredr. ML)

7. Regeringens krisberedskap och krishantering i samband med flodvågskatastrofen 2004
- ärende5 fortsatt beredning
(föredr.PN)

Bilagor


1. Protokoll
2. Granskningsanmälan
3. KansliPM
4. Skrivelse från Regeringskansliet
5. KansliPM
6. Skrivelse. Ev. ytterligare material delas under måndagen
7. Utkast