Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-04 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:36
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens samarbete i det s.k. kriget mot terrorismen
- ärende 22 fortsatt beredning
(föredr. ML)

4. Regeringens och förskoleministerns fullföljande av riksdagens beslut om mångfald och valfrihet inom barnomsorgen
- ärende 30 fortsatt beredning
(föredr. ÅM)

5. SKANDIASALEN

Kl. 10.30 Offentlig utfrågning med näringsminister Thomas Östros

Granskningsärende 2004/05:9 Nomineringen av ledamöter i statliga bolagsstyrelser under Näringsdepartementet

Granskningsärende 2004/05:15 Näringsminister Thomas Östros uttalanden om de statliga bolagens tillhörighet till arbetsgivarorganisation

Granskningsärende 2004/05:29 Statsrådet Thomas Östros agerande vid tjänstetillsättning

6. Kl. 12.00 Offentlig utfrågning med finansminister Pär Nuder

Granskningsärende 2005/06:18 Finansminister Pär Nuders ansvar för distribueringen av budgetpropositionen för år 2006 till Apoteket och Posten


Bilagor


1. Protokoll
3. Skrivelse från Regeringskansliet
4. KansliPM
5-6. Tidigare utsänt material