Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-18 kl. 13:00

Utskottsmöte 2005/06:38

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:38
Datum och tid: 13:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Tillkallande av en nationell samordnare för asylsökande barn med svåra stressreaktioner
- ärende 8 fortsatt beredning
(föredr. ML)

4. FN-sanktioner mot en svensk medborgare - ärende 40
( föredr. ML ) fortsatt beredning

5. Försvarsministerns handläggning av svenskt deltagande i projektet ”Neuron”
- ärende 14 fortsatt beredning
(föredr. LS)

Bilagor


1. Protokoll
2. - Migrationsverkets åtgärdsprogram (granskningsärende 34)
- Svarsbrev Europarådet (granskningsärende 22)
- PM från RUT Utnämning av statsråd till hedersdoktorer (granskningsärende 6)
- Skrivelse från ST och SACO vid Riksutställningar (granskningsärende 31)
3. - KansiPM, brev, utskrift från utfrågning ( ej justerad eller korrigerad version)
4-5. Skrivelser från Regeringskansliet