Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:43

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:43

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:43
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens rutiner för beslut om militära övningar - ärende 37
(Föredr. LS) fortsatt beredning

Bilagor


1. Protokoll
2. Granskningsanmälan
3. KansliPM