Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:47

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:47

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:47
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. KU 20
preliminär justering

Bilagor


1. Protokoll
3.Utkast