Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. KU9 Ny vallag
(föredr LS) preliminär justering

4. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
(föredr PN) fortsatt beredning

5. KU11 Ändringar i koncessionsavgiftslagen
(föredr GL) fortsatt beredning

6. KU12 Heby kommuns länsbyte
(föredr ML) beredning

7. KU2y Maskeringsförbud
(föredr ML) fortsatt beredning

8. Val av ställföreträdande justitieombudsman

9. Övriga ärenden

Bilagor


1. protokoll
2. - lista över inkomna EU-dokument
- EU-dokumenten KOM 494 slutlig
och COM 531 final
- lista över inkomna skrivelser
3. förslag till betänkande
4. - utkast
- yttrande från UU
5. utkast
6. - utkast
- motion
- proposition
7. - utkast
- lagrådsyttrande