Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-06 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:34

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2007/08:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:34
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Statsminister Reinfeldts ansvar för krishanteringen i statsrådsberedningen - ärende 25
(föredr. KÖ) beredning

4. Utbildningsminister Jan Björklunds uttalande om att Forum för levande historia ska samarbeta med organisationen UOK - ärende 27
(föredr. KÖ) beredning

5. Upphandling av rekryteringsföretag för rekryteringen av en generaldirektör till Banverket - ärende 29
(föredr. LW) beredning

6. Regeringskansliets arbetsuppgifter - ärende 32
(föredr. NB) beredning

7. Carl Bildts agerande i samband med en europeisk Kosovostrategi - ärende 28
(föredr. ML) beredning

8. F. statsrådet Thomas Bodströms styrning av polisen - ärende 33
(föredr. NB) beredning

9. Carin Jämtins och Jan O. Karlssons ansvar för Sidas projektverksamhet - ärende 22
(föredr. ThL) beredning
Gunilla Carlssons ansvar för Sidas projektverksamhet - ärende 23
(föredr. ThL) beredning

10. F. statsråden Thomas Östros och Hans Karlssons agerande i samband med den s.k. Vaxholmstvisten - ärende 31
(föredr. ML) beredning

Skandiasalen

11. Klockan 12.00 offentlig utfrågning med näringsminister Maud Olofsson
Granskningsärende 14 m.fl. - Försäljning av statliga bolag
Granskningsärende 29 - Upphandling av rekryteringsföretag för rekrytering av en generaldirektör till Banverket


Bilagor


1. Protokoll
2. Disposition, granskningslista, granskningsanmälan, utskrift av utfrågningen med Thomas Östros
3. Kansliskrivelse
4. Recit, kansli-PM
5. Skrivelse från Regeringskansliet, underlag
6. Skrivelse från Regeringskansliet, recit
7. Kansli-PM
8. Skrivelse från Regeringskansliet och från Thomas Bodström, recit
9. Tre rapporter
10. Recit, utskrift av utfrågning
11. Tidigare utsänt material