Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2008-11-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. KU9 Författningsfrågor
(föredr. ML) fortsatt beredning, ev. justering

5. KU5 Kommunala kompetensfrågor m.m.
(föredr. ÅM) fortsatt beredning

6. KU11 Kommunal demokrati
(föredr. ÅM) beredning

7. Övriga ärendenBilagor


1. Protokoll
3. Förteckning över inkomna EU-dokument
4. Förslag
5. Kansli PM
6. Utkast