Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2009-01-27 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Val av en justitieombudsman

5. KU11 Kommunal demokrati
(föredr. ÅM) fortsatt beredning

6. KU16 Regional demokrati
(föredr. PN) fortsatt beredning

7. Granskning av regeringen

8. Övriga ärenden

Bilagor


1. Protokoll
5-6. Utkast
7. Se särskild föredragningslista