Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:26

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Pehrssons agerande
för att ge Försäkringskassan rimliga villkor att sköta sitt
uppdrag - ärende 15
(föredr. KD) beredning

4. Regeringens agerande i avvisningsärende
av marockansk medborgare - ärende 17-19
(föredr. KÖ) beredning

5. Fråga om eventuella ytterligare utredningar i
vårens granskningsärenden

6. Överläggning om Granskningsgruppens PM

7. Ansvaret för ett beslut att avvisa två egyptiska
medborgare till Egypten - ärende 28-30
(föredr. ML) beredning

8. Förnyad granskning av f.d. utrikesminister Laila Freivalds
agerande i samband med stängningen av en hemsida - ärende 35
(föredr. ML) beredning

Bilagor


1. Protokoll
3. Remissyttranden m.m.
4. Skrivelse från Regeringskansliet, delas vid sammanträdet
5. Granskningslistan, Kansli-PM
6. Tidigare utsänt material
7-8. Skrivelser från Regeringskansliet