Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28
Datum och tid: 11:00
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

1. Skandiasalen kl. 11.00 - Offentlig utfrågning med
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Granskningsärende 21 - En jävssituation inom Kulturdepartementet
i hanteringen av presstödsfrågan

2. Skandiasalen kl. 12.00 - Offentlig utfrågning med
generaldirektör Bo Bylund

Granskningsärende 9 - Statsrådet Sven-Otto Littorins hantering av
generaldirektören för Arbetsförmedlingen

Sammanträdet fortsätter i RÖ 7-08 kl. 15.30

3. Offentlig utfrågning med näringsminister Maud Olofsson
Granskningsärende 7 - Utnämnandet av generaldirektör
för Svenska Kraftnät
Granskningsärende 24 - Regeringens hantering av stödpaketet
till fordonsindustrin

4. Granskning av regeringens utövande av ägandet i
Carnegie Investment Bank AB - ärende 26
(föredr. LW) beredning

5. Anmälningar


Bilagor


1. Tidigare utsänt material
2. Kansli-PM
3. Tidigare utsänt material
4. Material kan dels under måndagen
5. Granskningsanmälningar och schema