Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-31 kl. 10:30

Utskottsmöte 2008/09:31

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:31
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens hantering av forskningsmedel - ärende 23
(föredr. LW) beredning

4. Regeringens handläggning av merkostnadsersättning i
avtal om plusjobb och arbetsmarknadsministerns
uttalanden i riksdagen - ärende 2
(föredr. LW) beredning

5. Skandiasalen kl. 11.00 - Offentlig utfrågning med
statsrådet Mats Odell

Granskningsärende 26 - Granskning av regeringens
utövande av ägandet i Carnegie Investment Bank AB

6. Skandiasalen kl. 12.30 - Offentlig utfrågning med
arbetsmarkandsminister Sven Otto Littorin

Granskningsärende 9 - Statsrådet Sven Otto Littorins
hantering av generaldirektören för Arbetsförmedlingen

Bilagor


1. Protokoll
2. Utskrift av utfrågningen med Bo Bylund
3-6. Tidigare utsänt material