Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:34

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:34
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Pehrssons agerande
för att ge Försäkringskassan rimliga villkor att sköta sitt
uppdrag - ärende 15
(föredr. KD) beredning

4. Granskning av statsrådet Cristina Husmark-Pehrssons styrning av
Försäkringskassan - ärende 32
(föredr. KD) bedömning

5. Folkhälsominister Maria Larssons styrning av
Smittskyddsinstitutet - ärende 16
(föredr. KÖ) bedömning

6. Försvarsminister Sten Tolgfors beredning av offert till Norge
av Jas 39 Gripen-plan av E/F-version - ärende 10
(föredr. PN) bedömning

7. Granskning av betänkandet 2007/08:FöU14 Lag om
signalspaning m.m. samt proposition 2006/07:63 En anpassad
försvarsunderrättelseverksamhet - ärende 13
(föredr. PN) bedömning

Bilagor


1. Protokoll
2. Granskningsanmälan
3. Kansli-PM, skrivelse från Regeringskansliet
4-7. Recit