Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:36

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:36
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens agerande i ett avvisningsärende gällande en
marockansk medborgare - ärende 17-19
(föredr. KÖ) beredning

4. Försäljning av vissa statligt ägda bolag - ärende 3
(föredr. ÅM) bedömning

5. Regeringens hantering av stödpaketet till
fordonsindustrin - ärende 24
(föredr. ThL) bedömning

6. Regeringens handläggning av nedläggningen av Svensk
Kassaservice och de konsekvenser som följt därav - ärende 25
(föredr. KD) bedömning

7. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths handläggning av
en jävssituation på Kulturdepartementet - ärende 21
(föredr. AG) bedömning

8. Granskning av regeringens utövande av ägandet i
Carnegie Investment Bank AB - ärende 26
(föredr. LW) bedömning

Bilagor


1. Protokoll
2. Kansliskrivelse och ny granskningsanmälan
3. Material delas vid sammanträdet
4-8. Reciter