Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:38

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:38
Datum och tid: 11:00
Plats: Skandiasalen och RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Skandiasalen kl. 11.00 - Offentlig utfrågning med statsrådet
Cristina Husmark Pehrsson

Granskningsärende 15 - Socialförsäkringsminister
Cristina Husmark Pehrssons agerande för att ge
Försäkringskassan rimliga villkor att sköta sitt uppdrag

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Regeringens agerande i ett avvisningsärende gällande en
marockansk medborgare - ärende 17-19
(föredr. KÖ) bedömning

5. Regeringens agerande avseende vissa anslag på
tilläggsbudget - ärende 22
(föredr. TL) bedömning

6. Regeringens hantering av stödpaketet till
fordonsindustrin - ärende 24
(föredr. TL) bedömning

7. Regeringens agerande i samband med EU:s uppförandekod
för vapenexport - ärende 27
(föredr. TL) bedömning

8. Regeringens handläggning av nedläggningen av Svensk
Kassaservice och de konsekvenser som följt därav - ärende 25
(föredr. KD) bedömning

9. Utnämnandet av generaldirektör för Svenska Kraftnät och
tillsättandet av ny rikspolischef - ärende 7 och 11
(föredr. ÅM) bedömning

10. Försäljning av vissa statligt ägda bolag - ärende 3
(föredr. ÅM) bedömning

11. Regeringens hantering av avtal om merkostnadsersättning i
samband med plusjobb - ärende 2
(föredr. LW) bedömning

12. Granskning av regeringens utövande av ägandet i
Carnegie Investment Bank AB - ärende 26
(föredr. LW) bedömning

13. Regeringens hantering av frågan om heltäckande internationellt
förbud rörande klustervapen - ärende 12
(föredr. PN) bedömning

14. Beredning av offert till Norge av Jas 39 Gripen-plan
av E/F-version - ärende 10
(föredr. PN) bedömning

15. Beredningen av regeringens proposition 2007/08:49 Statligt
tandvårdsstöd - ärende 8
(föredr. PN) bedömning

16. Granskning av betänkandet 2007/08:FöU14 Lag om signalspaning
samt proposition 2006/07:63 En anpassad försvarsunder-
rättelseverksamhet - ärende 13
(föredr. PN) bedömning

17. Statsrådet Sven Otto Littorins hantering av generaldirektören
för Arbetsförmedlingen - ärende 9
(föredr. ÅM) bedömning

Bilagor


2. Protokoll
4. Recit
5-9. Förslag
10. Recit
11-17. Förslag