Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-05 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:39

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:39
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens agerande i ett avvisningsärende gällande en
marockansk medborgare - ärende 17-19
(föredr. KÖ) bedömning

4. Regeringens hantering av tre svenskar som suttit fängslade i
Etiopien - ärende 4
(föredr. KÖ) bedömning

5. Regeringens hantering av forskningsmedel - ärende 23
(föredr. LW) bedömning

6. Regeringens handläggning av merkostnadsersättning
i samband med plusjobb - ärende 2
(LW) bedömning

7. Granskning av regeringens utövande av ägandet i Carnegie
Investment Bank AB - ärende 26
(föredr. LW) bedömning

8. Fråga om jäv inom Kulturdepartementet i hanteringen
av presstödsfrågan - ärende 21
(föredr. AG) bedömning

9. Socialförsäkrinsgminister Cristina Husmark Pehrssons agerande
för att ge Försäkringskassan rimliga villkor att sköta sitt
uppdrag - ärende 15
(föredr. KD) bedömning

10. Regeringens handläggning av nedläggningen av Svensk
Kassaservice och de konsekvenser som följt därav - ärende 25
(föredr. KD) bedömning

11. Regeringens agerande avseende vissa anslag på
tilläggsbudget - ärende 22
(föredr. TL) bedömning

12. Regeringens agerande i samband med EU:s uppförandekod för
vapenexport - ärende 27
(föredr. TL) bedömning

13. Regeringens beredning av lagstiftningen rörande
signalspaning - ärende 14
(föredr. PN) bedömning

14. Utnämnandet av generaldirektör för Svenska Kraftnät och
tillsättandet av ny rikspolischef - ärende 7 och 11
(föredr. ÅM) bedömning

15. Försäljningen av vissa statligt ägda bolag - ärende 3
(föredr. ÅM) bedömning

16. Statsrådet Sven Otto Littorins hantering av generaldirektören
för Arbetsförmedlingen - ärende 9
(föredr. ÅM) bedömning

17. Granskning av ansvarig minister i den socialdemokratiska
regeringen för beredning av Försäkringskassans omorganisering
2005 för att ge den nya organisationen rimliga villkor att sköta
sitt uppdrag - ärende 33
(föredr. KD) bedömning

18. Förnyad granskning av f.d. utrikesminister Laila Freivalds
agerande i samband med stängningen av en hemsida - ärende 35
(föredr. PN) bedömning

19. Ansvaret för ett beslut att avvisa två egyptiska
medborgare till Egypten - ärende 28-30
(föredr. PN) bedömning

Bilagor


1. Protokoll
2. Granskningsanmälningar
3. Förslag
4. Recit delas under måndagen
5-19. Förslag