Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-12 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:41

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:41

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:41
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. KU20
preliminär justering

Bilagor


1. Protokoll
3. Utkast till betänkande