Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:43

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:43

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:43
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Granskningsgruppens promemoria

4. Höstens granskning

Bilagor


1. Protokoll
2. Stomme till granskningsdebatten
3. Promemoria
4. Kansli-PM - delas under måndagen