Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 12:00

Utskottsmöte 2008/09:44

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2008/09:44

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:44
Datum och tid: 12:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Plan för höstens allmänna granskning

4. Statsrådet Mats Odells försäljning av
aktieinnehav - ärende 5
(föredr. LW) beredning

5. Förflyttningen av generaldirektören för
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket - ärende 8
(föredr. ÅM) beredning

Bilagor


1. Protokoll
2. - Granskningsanmälan
- Granskningslista
3. Utkast
4-5. Kansli-PM